Bwaak.eu

Bwaak is een integrale (organisatorisch en technische) benadering om het ondernemers-klimaat op het gebied van veilig ondernemen vanuit regionale focus af te stemmen op lokale behoeften vanuit elke betrokken ketenpartner.

Dit zijn ondernemers, ondernemers-verenigingen, gemeenten, politie, brandweer, gerelateerde organisaties en bedrijven. Doelstelling hierbij is om vanuit een proactieve grondhouding criminaliteit te verminderen en te voorkomen.

Keten- & Convenantpartners Bwaak:

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid

Europese Unie
OP-Zuid